CLÓ LOIGHIC : Teideal 2023-1 Leabhar
Maith
Mata!
CLÓ LOIGHIC/LOGIC PRESS
The Maws, Kilcock, Co. Kildare
Tel: +353-1-628-7343
Faics: +353-1-708-3913

ríomhphost:logicpress@gmail.com

Leathanach Baile Catalóg Le Teacht


COVER 2023-1: Codaigh agus Córais Dhinimiciúla Réadacha (Dara Leagan)
le Stíofán M. Ó Buachalla.
SB

ISBN: 9781446785072
Clúdach páipéir. iv plus 195 ll. léaraidí dubh agus bán. 295x210mm.

Is aistriúcháin é seo den leagan Béarla: Fractals and Real Dynamical Systems , by Stephen Buckley, second edition 2020 ISBN 9780244879822.

(Bhí 95 leathanach sa chéad leagan: ISBN: 0-9544269-5-9 Dáta foilsithe: 1 Meitheamh, 2006. As chló anois.)


CEANNAIGH ANOIS: Díreach ó LULU.COM (margadh!)
Beigh sé ar fáil sna siopaí agus ar líne go luath.
Cuireadh an leabhar seo le céile i gcomhair cúrsa aon seimeastair d'fhochéimithe a bhí ar siúl don chéad uair in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad sa bhliain acadúil 2006-7. Is é barúil an údair gur féidir an cúrsa a chlúdach le trí léacht agus rang teagasc amháin sa tseachtain.

Is é ábhar an leabhair ná na tacair álainn, casta, ar a tugtar codaigh ('fractal', as Béarla), agus an slí ina bhuil siad ceangailte le córais dinimuiciúla. Cúrsa bunúsach atá ann, a téann comh fada le dinimic siombalach, Teoirim Sharkovsky, agus an Díorthach Schwarzach.

Tá i bhfad níos mó san eagrán nua seo, a théann níos deimhne i roinnt de na sonraí.


Home Page Catalogue Forthcoming

An athrú is déanai: 30-9-2023.
© Cló Loighic / Logic Press 2006-2023.